Hot Mới Yêu thích Lịch sử Theo dõi Đăng truyện Manhwa Manga Manhua

Thần Sủng Tiến Hóa: Chapter 100

 • Bình luận

 • Bình luận Facebook

Sắp xếp
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  pyXicmon

  2022/05/14 13:22
  đã ngắn còn ra lâu hóng quá Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Xuna Mullet's

  2022/04/24 09:49
  Hóng chapter sau Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Hắc Miêu

  2022/04/24 07:07
  để thăng cấp chứ làm gì :v Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Nguyen Quang

  Chapter 93 2022/04/22 23:40
  a ngai ngầu quá Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Lộc Trịnh Đại

  Chapter 93 2022/04/20 01:32
  hóng a ngai tiến tới cấp lãnh chúa quá Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Xuna Mullet's

  Chapter 90 2022/04/10 14:29
  Vịt chơi thuốc hóa 6 múi Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Nguyễn Quỳnh Như

  2022/04/07 16:41
  Vịt 6 múi omg Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Thanh Xà

  Chapter 90 2022/04/07 09:37
  nhìn con dịt nó buồn cười á chời Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  VICTOR

  Chapter 90 2022/04/07 08:18
  saitaduckkkkkkkkemo Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Quốcc Khánhh

  Chapter 90 2022/04/06 21:45
  ôi vịt saitama Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  nguyễn mạnh

  Chapter 90 2022/04/06 21:40
  vịt onehit Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Quang dương

  Chapter 90 2022/04/06 19:11
  ôi vịt lực điền Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Rinnekk

  Chapter 90 2022/04/06 18:25
  saitaduck🐧🐧🐧 Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  VICTOR

  Chapter 87 2022/04/06 14:24
  con zịt mất dạy trong pokemon à Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  VICTOR

  Chapter 75 2022/04/06 11:07
  hảo canh sườnnnnnnn Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Trung

  Chapter 0 2022/04/02 20:53
  đuma pokemon bản tàu à Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Thanh Xà

  Chapter 87 2022/03/27 12:47
  nhìn con vịt ngố y hệt psyduck 😂😂 Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Takada Yamato

  Chapter 87 2022/03/26 15:09
  Hảo vịt :)) Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  Nguyen Quang

  Chapter 87 2022/03/26 12:53
  con chim kêu :))) Trả lời
 • Thành viên
  ...

  Báo cáo

  Xoá

  Ẩn người dùng

  nguyễn mạnh

  Chapter 85 2022/03/20 22:56
  con cá to thế🤣 Trả lời

Danh sách chương