Hot Mới Yêu thích Lịch sử Theo dõi Đăng truyện Manhwa Manga Manhua
XuanTian

XuanTian

Trạch nam rảnh rỗi sinh nông nổi, tự kiếm tự dịch tự đăng.

Kỹ thuật PTS còn kém anh em thông cảm, trước giờ dịch văn nói văn viết còn kém cũng kính xin anh em thông cảm

Danh sách truyện